logotypy-2


     Założenia Projektu:

Podczas realizacji projektu „Przepis na Pracę” planujemy wesprzeć młode osoby pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem programu  jest aktywizacja zawodowa minimum 50 % z 336 uczestników projektu (młodzież NEET z terenu województwa łódzkiego).

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:

  • Doradztwa zawodowego ( refundację kosztów dojazdu na spotkania)
  • Pośrednictwa pracy
  • Kursów i szkoleń zawodowych ( stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe)
  • 6 miesięczne zatrudnienie subsydiowane

 


 

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 28.02.2021 r.

Wartość projektu: 5 127 682,56 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 871 298,43 zł