logotypy-2

ZESPÓŁ PROJEKTU

Menedżer Projektu:
Justyna Nowicka - Widz

@: kontakt@techtrain.pl
tel: 42 207 22 00

Chętnie odpowie na pytania dotyczące procesu rekrutacji (w tym kryteriów i etapów rekrutacji), zakresu tematycznego szkoleń i doradztwa oferowanego w ramach projektu.

Odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji projektu z ramienia HRP Train sp. z o.o. – Lidera projektu. Na bieżąco monitoruje działania związane z  harmonogramowaniem, budżetowaniem i przebiegiem merytorycznym prac oraz uzyskaniem efektu końcowego. Dba o dobrą komunikację i relacje, a także  efektywną współpracę, zarówno w ramach zespołu jak i z uczestnikami projektu.