logotypy-2

Jeśli spełniasz następujące wymagania..

Dla kogo?

  • osoby w wieku między 15 a 29 rokiem życia
  • osoby bierne zawodowo
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego
  • niezdolni do pojęcia pracy lub nauki (niepełnosprawność, sytuacja życiowa)
  • ambitnie poszukujący pracy/szkoleń
  • dobrowolni NEET-si, czyli osoby zaangażowane w inne obszary działalności (sztuka, podróże, rozwój duchowy)

 

 

Kryteria promujące:

Niepełnosprawność (dowolny stopień)

Bierność zawodowa

Płeć (kobieta)

.. to czekamy właśnie na Ciebie!